Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó

Adományozás rendje

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara “Pólya György” díj adományozásának feltételei és rendje

A Műszaki Informatikai Kar díjat alapított a matematikai tehetséggondozásban kiemelkedő középiskolai tanárok munkájának elismerésére.

  • A kitüntetés adományozható annak a középiskolai tanárnak, aki a matematikai tehetséggondozás terén végzett hosszantartó és kiemelkedő munkájával tanítványai révén elősegítette az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola eredményes működését.
  • A kitüntetést nem kaphatja meg az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tanára.
  • A kitüntetés adományozásának rendje:
  1. az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola Tanácsadó Testületének javaslatát figyelembe véve a dékán – az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tanáraiból álló – bizottságot kér fel javaslattétel céljából,
  2. a kitüntetés adományozását a dékán kezdeményezheti a bizottság javaslatát figyelembe véve.
  • A kitüntetést a dékán adományozza a Kari Tanács döntése alapján.
  • Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. A kitüntetés átadása Kari ünnepség keretében történik. A kitüntetett a Kar ünnepi rendezvényeinek állandó meghívottja.
  • A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, érem és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér összegének megfelelő pénzjutalom jár.